Vad kostar solceller?

Solceller är en ekonomiskt gynnsam investering. Elen du använder är gratis och förutom att du med egenproducerad el blir mindre beroende, eller helt oberoende, av de stora elbolagen och höjningar av elpriser, så kan du också tjäna pengar genom att sälja din överskottsel. Du blir alltså mikroproducent av förnybar el.

Hur funkar solpaneler?

Enligt tre av fyra svenskar kommer solenergi att vara den främsta energikällan i framtiden och det finns mycket som talar för att det kommer att bli så. Det senaste året har den totalt installerade effekten från solcellsanläggningar i Sverige ökat med 56 % och det blir mer och mer attraktivt att ha solpaneler på taket […]