Hur funkar solpaneler?

Enligt tre av fyra svenskar kommer solenergi att vara den främsta energikällan i framtiden och det finns mycket som talar för att det kommer att bli så. Det senaste året har den totalt installerade effekten från solcellsanläggningar i Sverige ökat med 56 % och det blir mer och mer attraktivt att ha solpaneler på taket som producerar grön el. Förutom att det är en investering för miljön och för plånboken så höjer solceller värdet på bostaden.

Relaterade poster