Vad kostar solceller?

Solceller är en ekonomiskt gynnsam investering. Elen du använder är gratis och förutom att du med egenproducerad el blir mindre beroende, eller helt oberoende, av de stora elbolagen och höjningar av elpriser, så kan du också tjäna pengar genom att sälja din överskottsel. Du blir alltså mikroproducent av förnybar el.