Helhetslösning för solceller – Geab och Solaris Energi i samarbete

Geab har ingått ett samarbete med Solaris Energi för att erbjuda heltäckande lösningar för installation av solcellsanläggningar på Gotland. Initiativet syftar till att tillgodose det växande intresset för solenergi både hos företag och privatpersoner.

– Vi har länge letat efter en partner som förstår vikten av hållbarhet, kvalitet och bra service. Med Solaris Energi, ett lokalt företag här på Gotland, har vi hittat precis det, säger Julius Bengtsson, vd på Gotlands Elförsäljning. Tillsammans kommer vi att göra det möjligt för våra kunder att själva producera hållbar el.

Kunder kan idag anmäla sitt intresse för solceller på Geabs webbplats. Solaris Energi sköter sedan allt från första kontakt med kunden till installation, medan Geab, genom Gotlands Elförsäljning, erbjuder en konkurrenskraftig elhandelslösning. Denna inkluderar både konkurrenskraftiga priser på förbrukad el och ersättning för överskottsel som matas tillbaka till elnätet.

– Samarbetet förenklar för gotlänningar att investera i solenergi genom att kombinera professionella solcellsinstallationer med attraktiva elhandelserbjudanden, förklarar Julius.

Göran Liljedahl, affärsutvecklare på Solaris Energi, betonar samarbetets fördelar:

– Vi är oerhört glada och stolta över samarbetet med Geab, där vi erbjuder kontinuitet och trygghet med personlig service och skräddarsydda lösningar. Detta är början på något stort, inte minst för alla på Gotland som är intresserade av energi från solen. Vi uppgraderar vår organisation och företagsstruktur för att kunna vara med och leda utvecklingen inom detta otroligt intressanta område för framtiden.

För mer information eller för att beställa en solcellsinstallation, besök: gotlandsenergi.se/solceller

Relaterade poster